Forside

Indmeld Vedtægter Kontakt Find vej Historie
REGELSÆT:

Ansvar
Færdsel og ophold i Legestuen sker på eget ansvar.
Foreningen Legestuen Lolland kan ikke stilles til ansvar for personskader,
eller skader på brugers private ejendele forvoldt af brugeren selv.
Ej heller kan Legestuen stilles til ansvar for bortkomne private ejendele.

Opsyn
Legestuen er ikke en pasningsordning, og al opsyn med det enkelte barn
holdes af den voksne ledsager selv.

Voksne/ledsagere
Besøgende børn i Legestuen, og børn der deltager i arrangementer,
må ledsages af maksimalt to voksne, medmindre andet er aftalt.
Man bliver betragtet som voksen, når man som ledsager er over 18 år gammel.
Personer mellem 6 og 18 år er velkomne i ledsagelse med en myndig voksen,
når besøg sker under forudgående aftale med formanden.
Disse vil i så fald blive betragtet som en voksen ledsager.

Faciliteter
Lokaler og udstyr/faciliteter kan ikke lånes eller lejes uden formandens samtykke.
Legeredskaber, der kun er konstrueret til små børn, må kun benyttes af børnene.
Dvs. at brug af f.eks. kuglebassin, trampolin eller køretøjer ikke er tilladt for personer over 6 år.

Arrangementer
Deltagelse i arrangementer/udfluger er kun for aktive medlemmer,
der jævnligt besøger Legestuen.
Medlemsaktivitet, og i hvilken grad Legestuen benyttes, vurderes af formanden.

Kæledyr
Det er ikke tilladt at medbringe kæledyr i Legestuen.

Bortvisning
Formanden forbeholder sig ret til eventuelt at bortvise brugere fra Legestuen,
eller helt at nægte personer adgang til Legestuen.